Gözdem Koyunculuk

İllede France Çiftliği
Üretim ve Damızlık Tesisi
Yaka mahallesi 09760 Bozdoğan/Aydın
ILE DE FRANCE

Yüksek kalitede ve bol miktarda yapağı verimi İle de France Koyunu Dünyada etçi koyun ırkları arasında bulunur , Fransa’nın en yaygın ırkıdır. İri yapılı hayvanlar olup, geniş ve derin formunu iyi bir kaslanma tamamlar. Özellikle buttaki kaslanma dikkati çeker. Koyun besiciliği yapanlar tarafından aranılan bir koyun ırkı olma özelliğini taşımaktadır. Her türlü mera ve iklim koşullarında yetiştirilmeye elverişlidir. İri yapısıyla etçi koyun ırkı olduğunu hemen belli eder. Yüzde 55 – 60 et randımanına sahip olan İle de France koyunu ülkemizde son yıllarda rağbet gören etçi koyun ırkları arasında birinci sıradadır. İle de France Koyunu ırkı, ağıl koyunculuğuna uygundur. Yüksek kalitede ve bol miktarda yapağı verimine sahiptir. Vücut beyaz renkli olup, anaçlarda kırkım ağırlığı 4-5 kg’dır. Bu miktar yapağı et tipleri için idealdir. Yapağı randımanı % 45-50 olması yanında inceliği B-B/C, 58-60 S ve iyi bir kıvrım özelliği gösterir. Lüle Uzunluğu 7 – 8 cm.’dir. GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİ Tüm vücudu beyaz yapağı ile kaplanmıştır. Görünümünden anlaşılacağı üzere iri yapılı koyun ırkıdır. Sürü ve ağıl koyunculuğu için ideal bir koyun ırkıdır. Kulaklar büyük ve dik olarak ileri doğru yönlenmiştir. Boyun yapısı kalın ve kısadır. VERİM ÖZELLİKLERİ Canlı ağırlık koçlarda 110 ile 130 kg, koyunlarda ise 80 ile 90 kg arası değişmektedir. Yapağı verimi 4 ile 6 kg arasında değişir. İlle de France koyunu erken gelişme özelliğinden dolayı, 10 – 12 aylık olunca damızlık olarak kullanılabilir. Döl verimi sonbahar kuzulamasında % 125 – 140, ilkbahar kuzulamasında %150’dir. Bir batında doğum 1.4 ortalamasındadır. 100 günlük kuzular kasaplık olarak kesime gelir. Ortalama 20 kg karkas et verimine sahiptir. Etteki randıman % 55 bazı yerlerde % 60 çıktığı görülmüştür.

Karacabey Merinosu

1935 yılında Bursa Karacabey harasına getirilen Alman Et merinosları ile Kıvırcık melezlemeye başlanmıştır. Alman et merinosu X Kıvırcık melezlemesidir. Burada çevirme melezlemesi yapılmıştır. 5’ci geri melezlemeden sonra tip sabitlenmiş ve de Karacabey Merinosu elde edilmiştir. %95 Alman Et Merinosu %5 Kıvırcık melezidir. Karacabey merinosunda vücut, baş ve ayaklar beyazdır. Koçları boynuzlu dişileri boynuzsuzdur. Yapağı ince ve bir örnektir. Kuyruk ince ve uzundur. Koyunlar yılın 9-10 ayı boyunca kızgınlık gösterirler. Yılda 2 kuzu alımına uygundur. KARACABEY MERİNOSU Verim Özellikleri Canlı Ağırlık: 60-90 Laktasyon süt Verimi: 70-80 lt Laktasyon Süresi: 140 gün Bir batında kuzu sayısı:1.5 Kuzu doğum ağırlığı: 4.5- 5 kg Kirli yapağı: 3.9-4.5 kg Temiz yapağı oranı: %48-54

İlle de France Koç

Videoları tıklayıp izleyebilirsiniz !