Hakkımızda

Gözdem Koyunculuk  ( İFKÜD )  ilede France derneği üyesidir.

2016 yılında 

ILE DE FRANCE

Yüksek kalitede ve bol miktarda yapağı verimi
İle de France Koyunu Dünyada etçi koyun ırkları arasında bulunur , Fransa’nın en yaygın ırkıdır. İri yapılı hayvanlar olup, geniş ve derin formunu iyi bir kaslanma tamamlar. Özellikle buttaki kaslanma dikkati çeker.
Koyun besiciliği yapanlar tarafından aranılan bir koyun ırkı olma özelliğini taşımaktadır. Her türlü mera ve iklim koşullarında yetiştirilmeye elverişlidir. İri yapısıyla etçi koyun ırkı olduğunu hemen belli eder. Yüzde 55 – 60 et randımanına sahip olan İle de France koyunu ülkemizde son yıllarda rağbet gören etçi koyun ırkları arasında birinci sıradadır.
İle de France Koyunu ırkı, ağıl koyunculuğuna uygundur. Yüksek kalitede ve bol miktarda yapağı verimine sahiptir. Vücut beyaz renkli olup, anaçlarda kırkım ağırlığı 4-5 kg’dır. Bu miktar yapağı et tipleri için idealdir. Yapağı randımanı % 45-50 olması yanında inceliği B-B/C, 58-60 S ve iyi bir kıvrım özelliği gösterir. Lüle Uzunluğu 7 – 8 cm.’dir.
GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİ
Tüm vücudu beyaz yapağı ile kaplanmıştır. Görünümünden anlaşılacağı üzere iri yapılı koyun ırkıdır. Sürü ve ağıl koyunculuğu için ideal bir koyun ırkıdır. Kulaklar büyük ve dik olarak ileri doğru yönlenmiştir. Boyun yapısı kalın ve kısadır.
VERİM ÖZELLİKLERİ
Canlı ağırlık koçlarda 110 ile 130 kg, koyunlarda ise 80 ile 90 kg arası değişmektedir. Yapağı verimi 4 ile 6 kg arasında değişir. İlle de France koyunu erken gelişme özelliğinden dolayı, 10 – 12 aylık olunca damızlık olarak kullanılabilir. Döl verimi sonbahar kuzulamasında % 125 – 140, ilkbahar kuzulamasında %150’dir. Bir batında doğum 1.4 ortalamasındadır. 100 günlük kuzular kasaplık olarak kesime gelir. Ortalama 20 kg karkas et verimine sahiptir. Etteki randıman % 55 bazı yerlerde % 60 çıktığı görülmüştür.

Ile de France koyununun ortaya çıkışında etkili olan İngiliz Leicester ve Rambouill cinsi koyunlardan Rambouill cinsi Fransa’da Kral XVI. Louis ve Napolyon hükümdarlığı döneminde Fransa’da yün koyunların gelişiminde önemli bir rol oynamışlardır.
19. yüzyılın başlarında yün endüstrisinin çöküşüyle birlikte yetiştiriciler tercihlerini et kalitesi yüksek hayvanlardan yana kullanmak istemişlerdir. 1824 yılında Maisons-Alford Ulusal Veteriner Koleji’nden Prof. Auguste Yvard, farklı koyun ırklarıyla melezleme işlemleri uygulamaya başlamıştır. 1832’de, Rambouillet ırkı ile Dishley Leicester koçlarını yün ve et verimini bir araya getiren yeni bir ırk ortaya çıkarmak amacıyla ilk zamanlar Alford olarak bilinen ırkı melezleştirmiştir. Çekirdek sürüsü 1879 yılında Grignon Tarım Koleji’ne transfer edildiğinde, daha sonra Grignon olarak adlandırıldı. Bu cins, özellikle buğday ekmeği ve şeker pancarı için iyi bilinen Ile de France topraklarında
Görünüm
Tüyleri ince ve beyazdır. Kemik ve kas yapısı güçlüdür. Kulaklar yatay şekildedir. Boynuzsuzdur. Yüzü Kireç renktedir. Genel özellikleri Kolay doğum gerçekleşir. Döl verimi olcukça yüksektir. Annelik içgüdüleri gelişmiştir. Parazit ve hastalıklara karşı dirençlidir. Yüksek et verimine sahiptirler. Verim Özellikleri Canlı erkek ağırlığı 100-150 kg arasındadır. Canlı dişi ağırlığı 80-100 kg arasındadır. Canlı ağırlık artışı 400-500 gr civarındadır.(günlük). Yapağ verimi 4-6 kg civarındadır.. Yavrulama 2 yılda 3 kez gerçekleşir
Genel özellikleri Kolay doğum gerçekleşir. Döl verimi olcukça yüksektir. Annelik içgüdüleri gelişmiştir. Parazit ve hastalıklara karşı dirençlidir. Yüksek et verimine sahiptirler.
Verim Özellikleri Canlı erkek ağırlığı 100-150 kg arasındadır. Canlı dişi ağırlığı 80-100 kg arasındadır. Canlı ağırlık artışı 400-500 gr civarındadır.(günlük). Yapağ verimi 4-6 kg civarındadır.. Yavrulama 2 yılda 3 kez gerçekleşir.

İlle de France Koç

Videoları tıklayıp izleyebilirsiniz !